Plynné planety > Jupiter > Charakteristika

Charakteristika

Planeta
Název absolutní relativní
(Země=1)
Objevitel neznámý
Datum objevení předhistorické
Hmotnost 1,898 6.1027 kg 317,83
Objem 143 128.1010 m3 1 321,33
Rovníkový poloměr 71 492 km 11,209
Polární poloměr 66 854 km 10,517
Průměrný objemový poloměr 69 911 km 10,973
Eliptičnost 0,064 87 19,36
Hustota 1 326 kg/m3 0,240
Střední vzdálenost od Slunce 778 570 000 km 5,204
Přísluní 740 520 000 km 5,034
Odsluní 816 620 000 km 5,369
Otočka kolem osy - siderická 9h 50min 30s 0,413
Doba oběhu - siderická 4 332,589 dny 11,862
Střední oběžná rychlost 13,07 km/s 0,439
Maximální oběžná rychlost 13,72 km/s 0,453
Minimální oběžná rychlost 12,44 km/s 0,425
Výstřednost dráhy 0,048 9 2,928
Sklon rotační osy 3,13° 0,133
Sklon oběžné dráhy 1,304° -
Gravitace při 100kPa 23,12 m/s2 2,364
Rovníková úniková rychlost 59,56 km/s 5,32
Albedo 0,52 1,42
Zdánlivá hvězdná velikost -2,70 mag
Sluneční osvětlení 50,50 W/m2 0,037
Průměrná teplota oblak -121°C
Vzdálenost od Země
  minimální 588 500 000 km
  maximální 968 100 000 km
Zdánlivý průměr ze Země
  maximální 59,0 úhlových vteřin
  minimální 29,8 úhlových vteřin
Průměrná hodnota v opozici ze Země
  vzdálenost od Země 628 760 000 km
  zdánlivý průměr 46,9 úhlových vteřin
  zdánlivá hvězdná velikost -2,7 mag
Jupiterova magnetosféra (Model Goddard Space Flight Center O4)
Naklonění k rotační ose 9,6°
Zeměpisná šířka naklonění 201,7°
Vzdálenost dipolové odchylky
(střed planety ke středu dipólu)
0,131 Rj (km)
Šířka/délka vektoru odchylky -8,0° / 148,57°
Pozn.: všechny šířky/délky jsou dány v souřadnicích Jovian System III (1965.0)
Pozn.: Rj označuje poloměr Jupitera, 71 398 km
Jupiterova atmosféra
Povrchový tlak >>10 MPa
Průměrná teplota ~129 K
Teplota při 100 kPa ~165 K
Hustota při 100 kPa ~0,16 kg/m3
Rychlosti větru až ~150 m/s (<30 stupňů šířky)
  až ~40 m/s (>30 stupňů šířky)
Měrná molekulová hmotnost 2,22 g/mol
Složení atmosféry (nejistota v závorce)
hlavní: molekulární vodík (H2) 89,8 % (2,0 %)
  helium (He) 10,2 % (2,0 %)
minoritní: metan (CH4) 3 000 ppm (1 000 ppm)
  čpavek (NH3) 260 ppm (40 ppm)
  deuterium (HD) 28 ppm (10 ppm)
  etanol (C2H6) 5,8 ppm (1,5 ppm)
  voda (H2O) ~4 ppm (různé s tlakem)
aerosoly: zmrzlý čpavek
  zmrzlá voda
  hydrosulfid čpavku
Prstence
Jméno prstence Vzdálenost* Šířka Tloušťka Hmotnost Albedo
Halový 92 000 km 30 500 km     20 000 km ? 0,05
Hlavní 122 500 km 6 440 km <30 km 1013 kg 0,05
Vnitřní pavučinový 128 940 km 52 060 km ? ? 0,05
Vnější pavučinový 181 000 km 40 000 km ? ? 0,05
Pozn.: * Vzdálenost je měřena od středu planety k začátku prstence.
Měsíce
Měsíc # Poloměr GM Vzdálenost Objevitel Rok
  (km) (km3.s-2) (km)
Metis
(S/1979 J3)
XVI 21,5 ± 2,0 0,008 ± 0,002 128 100 S. Synnott/Voyager 2 1979
Adrastea
(S/1979 J1)
XV 8,2 ± 2,0 0,000 5 ± 0,000 3 128 900 D. Jewitt, E. Danielson 1979
Amalthea V 83,5 ± 2,0 0,50 ± 0,20 181 400 E.E. Barnard 1892
Thebe
(S/1979 J2)
XIV 49,3 ± 2,0 0,10 ± 0,01 221 900 S. Synnott/Voyager 1 1979
Io I 1 821,6 ± 0,5 5 959,91 ± 0,02 421 800 Galileo 1610
Europa II 1 560,8 ± 0,5 3 202,74 ± 0,02 671 100 Galileo 1610
Ganymedes III 2 631,2 ± 1,7 9 887,83 ± 0,03 1 070 400 Galileo 1610
Callisto IV 2 410,3 ± 1,5 7 179,29 ± 0,02 1 882 700 Galileo 1610
Themisto
(S/2000 J1)
XVIII 4,0 0,000 046 7 507 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Leda XIII 10 0,000 73 11 165 000 C. Kowal 1974
Himalia VI 85 0,45 11 461 000 C. Perrine 1904
Lysithea X 18 0,004 2 11 717 000 S. Nicholson 1938
Elara VII 43 0,058 11 741 000 C. Perrine 1905
S/2000 J11   2,0 0,000 006 12 555 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Carpo
(S/2003 J20)
XLVI 1,5 0,000 003 16 989 000 S.S. Sheppard 2003
Euporie
(S/2001 J10)
XXXIV 1,0 0,000 001 19 302 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Orthosie
(S/2001 J9)
XXXV 1,0 0,000 001 20 721 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Euanthe
(S/2001 J7)
XXXIII 1,5 0,000 003 20 799 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Thyone
(S/2001 J2)
XXIX 2,0 0,000 006 20 940 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Mneme
(S/2003 J21)
XL 1 0,000 001 21 069 000 S.S. Sheppard, B. Gladman 2003
Harpalyke
(S/2000 J5)
XXII 2,2 0,000 008 21 105 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Hermippe
(S/2001 J3)
XXX 2,0 0,000 006 21 131 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Praxidike
(S/2000 J7)
XXVII 3,4 0,000 029 21 147 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Thelxinoe
(S/2003 J22)
XLII 1 0,000 001 21 162 000 S.S. Sheppard, B. Gladman 2003
Iocaste
(S/2000 J3)
XXIV 2,6 0,000 013 21 269 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Ananke XII 14 0,002 21 276 000 S. Nicholson 1951
Arche
(S/2002 J1)
XLIII 1,5 0,000 003 22 931 000 Sheppard 2002
Pasithee
(S/2001 J6)
XXXVIII 1,0 0,000 001 23 096 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Herse
(S/2003 J17)
L 1,0 0,000 001 23 097 000 B. Gladman 2003
Chaldene
(S/2000 J10)
XXI 1,9 0,000 005 23 179 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Kale
(S/2001 J8)
XXXVII 1,0 0,000 001 23 217 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Isonoe
(S/2000 J6)
XXVI 1,9 0,000 005 23 217 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Aitne
(S/2001 J11)
XXXI 1,5 0,000 003 23 231 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Erinome
(S/2000 J4)
XXV 1,6 0,000 003 23 279 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Taygete
(S/2000 J9)
XX 2,5 0,000 011 23 360 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Carme XI 23 0,008 8 23 404 000 S. Nicholson 1938
Kalyke
(S/2000 J2)
XXIII 2,6 0,000 013 23 583 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Eukelade
(S/2003 J1)
XLVII 2 0,000 006 23 661 000 Sheppard 2003
Kallichore
(S/2003 J11)
XLIV 1 0,000 001 24 043 000 Sheppard 2003
Helike
(S/2003 J6)
XLV 2 0,000 006 21 263 000 Sheppard 2003
Eurydome
(S/2001 J4)
XXXII 1,5 0,000 003 22 865 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Autonoe
(S/2001 J1)
XXVIII 2,0 0,000 006 23 039 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Sponde
(S/2001 J5)
XXXVI 1,0 0,000 001 23 487 000 Sheppard, Jewitt, Kleyna 2001
Pasiphae VIII 30 0,02 23 624 000 P. Melotte 1908
Megaclite
(S/2000 J8)
XIX 2,7 0,000 014 23 806 000 Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier 2000
Sinope IX 19 0,005 23 939 000 S. Nicholson 1914
Hegemone
(S/2003 J8)
XXXIX 1,5 0,000 003 23 947 000 Sheppard 2003
Aoede
(S/2003 J7)
XLI 2 0,000 006 23 981 000 Sheppard 2003
Callirrhoe
(S/1999 J1)
XVII 4,3 0,000 058 24 102 000 J.V. Scotti, T.B. Spahr, R.S. McMillan,
J.A. Larsen, J. Montani, A.E. Gleason, T. Gehrels
1999
Cyllene
(S/2003 J13)
XLVIII 1 0,000 001 24 349 000 Sheppard 2003
Kore
(S/2003 J14)
XLIX 1 0,000 001 24 543 000 Sheppard 2003
S/2003 J2   1 0,000 001 28 570 410 Sheppard 2003
S/2003 J3   1 0,000 001 18 339 885 Sheppard 2003
S/2003 J4   1 0,000 001 23 257 920 Sheppard 2003
S/2003 J5   2 0,000 006 24 084 180 Sheppard 2003
S/2003 J9   0,5 0,000 000 1 22 441 680 Sheppard 2003
S/2003 J10   1 0,000001 24 249 600 Sheppard 2003
S/2003 J12   0,5 0,000 000 1 19 002 480 Sheppard 2003
S/2003 J15   1 0,000 001 22 000 000 Sheppard 2003
S/2003 J16   1 0,000 001 21 000 000 B. Gladman 2003
S/2003 J18   1 0,000 001 20 700 000 B. Gladman 2003
S/2003 J19   1 0,000 001 22 800 000 B. Gladman 2003
S/2003 J23   1 0,000 001 24 055 500 S.S. Sheppard 2003
S/2010 J1   1 0,000 001 23 314 335 B. Gladman 2010
S/2010 J2   0,5 0,000 000 1 20 307 150 B. Gladman 2010
S/2011 J1   0,5 0,000 000 1 20 155 290 Sheppard 2011
S/2011 J2   0,5 0,000 000 1 23 329 710 Sheppard 2011
S/2016 J1   0,5 0,000 000 1 20 650 845 Sheppard 2016
S/2017 J1 1 0,000 001 23 547 105 Sheppard 2017
Stránka byla naposledy editována 7. června 2017 v 22:00.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 16517krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/1030-charakteristika    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Planety (planety.astro.cz/jupiter/1030-charakteristika)
Nahrávám...