Kamenné planety > Mars > Valles Marineris

Valles Marineris

Úvod

Při sestoupení ze svahů oblasti Tharsis a vydáním se na jih, objevíme další úžasný topografický jev na Marsu, Valles Marineris (údolí Marineru). Je to obrovský systém kaňonů sahající od sopek Tharsis, konkrétně od oblasti zvaná Noctis Labyrinthus až k nížině Chryse Planitia na východu pokrývající přes 4 000 km. Obrovské rozměry jsou také v šířce, kde se dosahuje okolo 100 km, ale několikrát až 400-600 km. Hloubka může být více než 5-6 km. Pro srovnání: Údolí Grand Canyon v Coloradu je pouze 800 km dlouhé, 30 km široké a hluboké 1,6 km. Pokud bychom tedy hledali nějaký podobný útvar na Zemi, měli bychom asi smůlu, neboť by svou délkou překonal kontinent Severní Ameriky. Objevila jej sonda Mariner 9 kroužící kolem Marsu od roku 1971. Po ní také získalo své jméno.

Po kliknutí se zobrazí podrobnější obrázek Valles Marineris s popisem jednotlivých útvarů této oblasti.
Valles Marineris (~160 stupňů šířky Marsu), rovníková část planety Mars, sever je nahoře, západ vlevo, kde je také jedna ze sopek Tharsis.

Valles Marineris (13,9° j.š., 300,8° d.) nejspíše vznikl působením podpovrchových tektonických sil v oblasti Tharsis a jeho pozemskou obdobou (i co do velikosti) je riftová oblast východoafrického příkopu. Vzniknul propadem mezi dvěma nebo více rovnoběžnými zlomy.

Po kliknutí se zobrazí obrázek v plném rozlišení.
Candor Chasma (Zářící kaňon 5° j.š., 70° délky), součást systému Valles Marineris, při pohledu na jih.
Po kliknutí se zobrazí obrázek v plném rozlišení.
Pohled na Candor Chasma z východu.
Po kliknutí se zobrazí obrázek v plném rozlišení.
Takto by to vypadalo, kdybyste prolétali ve výšce 100 km nad Valles Marineris. Obrázek byl vygenerován na základě dat MGS/MOLA.

Stěny kaňonů se i nadále rozšiřovaly dalšími, zejména erozivními mechanismy: (1) sesuvy půdy či (2) tekoucí vodou, která pravděpodobně vytvořila četná okrajová údolí. Fotografie odhalily také přítomnost sedimentárních usazenin, zbytků někdejší jezer. Ty dále narušoval (3) vichr. Na okrajích kaňonů jsou též znatelné stopy po (4) geotermální a vulkanické aktivitě.

Pohled na údolí

Následující snímky představují pohled na údolí Valles Marineris. Snímky byly vytvořeny Adrianem Larkem (3D-Planet, Velká Británie) a Olivierem De Goursacem (sdružení planety Mars ve Francii/Společnost Mars) na základě reliéfové mapy, která byla vytvořena z dat laserového výškoměru MOLA kosmické sondy Mars Global Surveyor (MGS).

Jména hlavních útvarů Valles Marineris.
Jména hlavních útvarů Valles Marineris. Žluté body jsou místa, odkud byly pořízeny výše uvedené snímky.
Místa pořízení snímků.
Tento snímek ukazuje místa, odkud byly pořízeny výše uvedené snímky. Zároveň je zobrazen i záběrový úhel.
Snímek 1
Nacházíme se v samém nitru rozlehlého kaňonu Valles Marineris, na průsečíku rokliny Ophir Chasma a rokliny Candor Chasma. Zadní část Ophir Chasma je zhruba 300 km od nás. V levé části se nachází útes, který měří něco kolem 8 km.
Snímek 2
Opět se nacházíme v nitru kaňonu Valles Marineris, na průsečíku rokliny Ophir Chasma a rokliny Candor Chasma. Oproti minulému snímku (90° vpravo vzhledem ke Slunci) se díváme na rozsáhlou roklinu Melas Chasma, nejdále položené místo, rozmazané mlhou, je vzdálené téměř 350 km. Tato roklina byla v minulosti nepochybně zaplněná vodou.
Snímek 3
Nacházíme se v zatáčce údolí, na průsečíku Candor Chasma (nalevo) a Melas Chasma (schovaná na pravé straně). Na protější straně (vzdálená od nás asi 150 km) je náhorní plošina oddělená roklinou Ophir Chasma (nalevo) a Coprates Chasma (napravo), ze které rozeznáváme pouze severní útes.
Snímek 4
>Jsme uprostřed rozsáhlé ploché části údolí Valles Marineris, ve středu Melas Chasma. Díváme se ve severozápadním směru na kaňon Ius Chasma, jehož skalní stěny se ztrácejí v dálce v mlze.
Snímek 5
Jsme uprostřed rozsáhlé ploché části údolí Valles Marineris, ve středu Melas Chasma. Díváme se jihozápadním směrem. Vzdálené skalní útesy jsou od nás 150 km. Vyčnívají do výšky více než 9 500 m.
Snímek 6
Jsme uprostřed rozsáhlé ploché části údolí Valles Marineris, ve středu Melas Chasma. Díváme se směrem na jih. Vzdálené skalní útesy jsou od nás 110 km. Vyčnívají do výšky více než 8 500 m. Okolní hory jsou poznamenané erozí, pravděpodobně se v těchto místech v minulosti nacházela voda.
Snímek 7
Nacházíme se v hloubce -5 600 m, nejníže položeném místě Coprates Chasma. Díváme se západním směrem, kde vidíme dvě stěny kaňonu.
Snímek 8
Nacházíme se v hloubce -5 600 m, nejníže položeném místě Coprates Chasma. Díváme se severovýchodním směrem. Útes v nalevo od Slunce je vzdálen 45 km a měří 7 900 m.
Snímek 9
Nacházíme se v hloubce -5 600 m, nejníže položeném místě Coprates Chasma. Díváme se severovýchodním směrem. Útes měří 7 500 m.
Snímek 10
Toto je pohled na centrální část údolí Valles Marineris, Melas Chasma. Je to místo, kde je kaňon nejširší, útesy, které se nacházejí severozápadním směrem, jsou od nás vzdálené přes 650 km. Kaňon Coprates Chasma se nachází na východ.
(zpracováno dle Planéte Mars.)

Průlet nad údolím Valles Marineris

Na této animace máme šanci prolétnout se nad údolím Valles Marineris. Cesta začíná ve východní části tohoto údolí, na průsečíku roklin Eos Chasma, Capri Chasma a Coprates Chasma. Následuje průlet skrze roklinu Chasma Coprates. Ještě před opuštěním této rokliny mineme dva sesuvy půdy, Coprates Labes (vlevo) a Ophir Labes (vpravo). Potom se dostaneme do nejširšího místo údolí Valles Marineris, do oblasti rokliny Melas Chasma. Opuštěním této rokliny se dostaneme na okraj další rokliny Ius Chasma, ale ještě předtím si můžeme na pravé straně všimnout dalšího sesuvu půdy Ius Labes. Uprostřed rokliny Ius Chasma se nachází pohoří Geryon Montes. Nalevo od tohoto pohoří si můžeme všimnout komplexu spletitých údolí, která se jmenují Lorous Valles. Před opuštěním rokliny Ius Chasma si levé straně objeví kanál Calydon Fossa. Náš výlet skončí v místě, které má název podle svého zajímavého tvaru, labyrint Noctis Labyrinthus.

Cesta animace údolím Valles Marineris.
Oblast údolí Valles Marineris s popisem jednotlivých území. Fialovou barvou je vyznačena cesta, kterou můžeme proletět, pokud si spustíte animace.
Animace průletu údolím Valles Marineris.
Animace průletu nad údolím Valles Marineris. Na vedlejším snímku se můžete podívat, jakou cestu absolvujete spuštěním této animace.

Přeměna Marsu

následujícím souboru je zachycena zhruba 13 sekundová přeměna povrchu Marsu. Na začátku animace je povrch Marsu zobrazen tak, jak mohl možná vypadat dříve. Postupně se začne povrch Marsu měnit a na konci animace vypadá tak, jak bychom ho viděli dnes. Díváme se na místo v údolí Marinerů (Valles Marineris) roklinu nazvanou Melas Chasma. Tato oblast je také jedním z navržených přistávacích míst pro přistávací modul sondy MER2003.

Pohled na povrch Marsu tak, jak mohl vypadat zhruba před 3,5 miliardami let. Na jeho povrchu se mohla vyskytovat voda.
Povrch Marsu se časem změnil a na tomto snímku je zachycen tak, jak vypadá nyní.
Na animaci se díváme na místo v údolí Marinerů (Valles Merineris), roklinu Melas Chasma. Zde se můžeme podívat na to, kde se dané místo nachází.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 17196krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/planety/mars/1138-valles-marineris    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Planety (planety.astro.cz/mars/1138-valles-marineris)
Nahrávám...