Ariel

Ariel je relativně malý, ale nejjasnější měsíc Uranu. Povrch má poďobaný krátery, ale nejvýznačnějšími rysy jsou dlouhé příkopové propadliny táhnoucí se po celém povrchu. Kaňony se objevují na snímcích podobně jako u Marsu. Dna kaňonů se jeví jakoby uhlazené proudící tekutinou. Tekutinou ale nemohla být voda, protože ta má za těchto teplot vlastnosti asi jako ocel. Známky proudění by mohly být vyrobeny čpavkem, metanem nebo oxidem uhelnatým.

Ariel

Charakteristika

Objevitel William Lassell
Rok objevu 1851
Hmotnost (kg) 1,27 . 1021
Hmotnost (Země = 1) 2,1252 . 10-4
Rovníkový poloměr (km) 578,9
Rovníkový poloměr (Země = 1) 9,0765 . 10-2
Střední hustota (kg/m3) 1 560
Střední vzdálenost od Uranu (km) 191 240
Rotační doba (dny) 2,520379
Oběžná doba (dny) 2,520379
Průměrná oběžná rychlost (km/s) 5,52
Výstřednost dráhy 0,0034
Sklon roviny oběhu (°) 0,31
Úniková rychlost na povrchu (km/s) 0,541
Vizuální geometrické albedo (odrazivost) 0,34
Magnituda (Vo) 14,16

Fotografie

Ariel
Snímek

Tento obraz Ariela ukazuje svět poďobaný krátery. Přes jeho povrch se táhnou dlouhé příkopové propadliny. Ariel má kaňony podobné těm na Marsu, jejichž dna vypadají jako uhlazené tekutinou. Tekutinou ale nemohla být voda kvůli jejím vlastnostem při teplotách, které tam vládnou. Známky proudění mohl vyrobit čpavek, metan nebo oxid uhelnatý.

Autor snímku: NASA
Kosmická sonda: Voyager 2

Průmětová mapa Ariela
Snímek

Tento obraz je průmětová mapa Ariela. Mapa zahrnuje oblasti od 70° do - 70° šíře s rovníkovými oblastmi lokalizovanými ve středu. Měřítko je 2 km/pixel u rovníku.

Autor snímku: Tayfun Oven
Kosmická sonda: Voyager 2

Polární stereografická mapa Ariela
Snímek

Tento obraz je polární stereografickou mapou jižní polokoule Ariela. Rovník je nahoře. K sestavení této mapy byly použity nejostřejší snímky Ariela z Voyagera 2. 

Autor snímku: Tayfun Oven
Kosmická sonda: Voyager 2

Pohled na Ariel
Snímek

Tento obraz je pohled na Ariel vycentrovaný nad bod -66° jeho šířky a 316° délky.

Autor snímku: Tayfun Oven
Kosmická sonda: Voyager 2

Mozaika s nejvyšším rozlišením
Snímek

Tento snímek Ariela je ze snímků s nejvyšším rozlišením z Voyagera 2. Mozaika sestává ze čtyř snímků. Dva z těchto snímků, které pokrývají terminátor (neboli rozhraní světla a tmy), byly rozmazané kvůli delším časům expozice. Mozaika byla vyrobena následovně: Mapa Arielu (která byla vyrobena z nejostřejších snímků dané oblasti) byla promítnuta v dané geometrii a pak byly plátek po plátku jednotlivé řezy originálních snímků pokládány na povrch promítnutý v daném pohledu.

Autor snímku: Tayfun Oven
Kosmická sonda: Voyager 2

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 11918krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/planety/uran/1886-ariel    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Planety (planety.astro.cz/uran/1886-ariel)
Nahrávám...